“Un altre desafiament sorgeix de diverses formes d’una ideologia, genèricament anomenada ‘gender’ (…) És inquietant que algunes ideologies d’aquest tipus, que pretenen respondre a certes aspiracions a vegades comprensibles, procurin imposar-se com un pensament únic que determini fins i tot l’educació dels nens.”

_Amoris laetitia (56)

“Valoro el feminisme quan no pretén la uniformitat ni la negació de la maternitat. Perquè la grandesa de la dona implica tots els drets que emanen de la seva inalienable dignitat humana, però també del seu geni femení, indispensable per a la societat. Les seves capacitats específicament femenines —en particular la maternitat— li atorguen també deures, perquè el fet de ser dona implica també una missió peculiar en aquesta terra, que la societat necessita protegir i preservar per bé de tothom.”

_Amoris laetitia (173)

“Hi ha rols i tasques flexibles, que s’adapten a les circumstàncies concretes de cada família, però la presència clara i ben definida de les dues figures, femenina i masculina, crea l’àmbit més adequat per a la maduració de l’infant.”

_Amoris laetitia (175)

“El masculí i el femení no són una cosa rígida. (…) Assumir tasques domèstiques o alguns aspectes de la criança dels fills no el tornen menys masculí ni signifiquen un fracàs, una claudicació o una vergonya.”

_Amoris laetitia (286)