“La misericòrdia no pot ser un parèntesi en la vida de l’Església, sinó que constitueix la seva mateixa existència, que manifesta i fa tangible la veritat profunda de l’Evangeli.”

_Misericordia et misera (1)

Anuncis

“Amb gratitud penso en els nombrosos voluntaris que amb la seva entrega de cada dia dediquen el seu temps a mostrar la presència i proximitat de Déu. El seu servei és una genuïna obra de misericòrdia i fa que moltes persones s’apropin a l’Església.”

_Misericordia et misera (17)

“És el moment de deixar pas a la imaginació a propòsit de la misericòrdia per donar vida a tantes iniciatives noves, fruit de la gràcia. L’Església necessita anunciar avui aquests “molts altres signes” que Jesús va realitzar i que “no estan escrits”.”

_Misericordia et misera (18)

“A l’Església és necessària una unitat de doctrina i de praxi, però això no impedeix que subsisteixin diferents maneres d’interpretar alguns aspectes de la doctrina o algunes conseqüències que se’n deriven. (…) A més, a cada país o regió es poden buscar solucions més inculturades, amatents a les tradicions i als desafiaments locals.”

_Amoris laetitia (3)