“A l’Església és necessària una unitat de doctrina i de praxi, però això no impedeix que subsisteixin diferents maneres d’interpretar alguns aspectes de la doctrina o algunes conseqüències que se’n deriven. (…) A més, a cada país o regió es poden buscar solucions més inculturades, amatents a les tradicions i als desafiaments locals.”

_Amoris laetitia (3)

“És important ser clars en el rebuig de tota forma de submissió sexual. Per això convé evitar tota interpretació inadequada del text de la carta als cristians d’Efes on es demana «Dones, sotmeteu-vos als vostres marits» (Ef 5,22). Sant Pau s’expressa aquí en categories culturals pròpies d’aquella època, però nosaltres no hem d’assumir aquest vestidura cultural.”

_Amoris laetitia (156)

“La desaparició d’una cultura pot ser tant o més greu que la desaparició d’una espècie animal o vegetal. La imposició d’un estil hegemònic de vida lligat a un mode de producció pot ser tan danyosa com l’alteració dels ecosistemes.”

_Laudato si’ (145)

“Ben entesa, la diversitat cultural no amenaça la unitat de l’Església. És l’Esperit Sant, enviat pel Pare i el Fill, que transforma els nostres cors i ens fa capaços d’entrar en la comunió perfecta de la Santíssima Trinitat, on tot troba la seva unitat. (…). No faria justícia a la lògica de l’encarnació pensar en un cristianisme monocultural i monòton.”

_Evangelii Gaudium (117)

“La pietat popular no està buida de continguts, sinó que els descobreix i expressa més per la via simbòlica que per l’ús de la raó instrumental. (…) No coartem ni pretenguem controlar aquesta força missionera!”

_Evangelii Gaudium (124)

“El que s’ha de procurar, en definitiva, és que la predicació de l’Evangeli, expressada amb categories pròpies de la cultura on és anunciat, provoqui una nova síntesi amb aquesta cultura. Encara que aquests processos són sempre lents, de vegades la por ens paralitza massa.”

_Evangelii Gaudium (129)