“Encara que hi va haver notables millores en el reconeixement dels drets de la dona i en la seva participació en l’espai públic, encara hi ha molt per avançar en alguns països. No s’acaben d’eradicar costums inacceptables. Destaco la vergonyosa violència que de vegades s’exerceix sobre les dones, el maltractament familiar i diferents formes d’esclavitud que no constitueixen una mostra de força masculina sinó una covarda degradació. La violència verbal, física i sexual que s’exerceix contra les dones en alguns matrimonis contradiu la naturalesa mateixa de la unió conjugal. Penso en la greu mutilació genital de la dona en algunes cultures, però també en la desigualtat de l’accés a llocs de treball dignes i als llocs on es prenen les decisions.”

_Amoris laetitia (54)

“És important ser clars en el rebuig de tota forma de submissió sexual. Per això convé evitar tota interpretació inadequada del text de la carta als cristians d’Efes on es demana «Dones, sotmeteu-vos als vostres marits» (Ef 5,22). Sant Pau s’expressa aquí en categories culturals pròpies d’aquella època, però nosaltres no hem d’assumir aquest vestidura cultural.”

_Amoris laetitia (156)

“Valoro el feminisme quan no pretén la uniformitat ni la negació de la maternitat. Perquè la grandesa de la dona implica tots els drets que emanen de la seva inalienable dignitat humana, però també del seu geni femení, indispensable per a la societat. Les seves capacitats específicament femenines —en particular la maternitat— li atorguen també deures, perquè el fet de ser dona implica també una missió peculiar en aquesta terra, que la societat necessita protegir i preservar per bé de tothom.”

_Amoris laetitia (173)