“És cert que en alguns llocs es va produir una «desertificació» espiritual (…) Però precisament a partir de l’experiència d’aquest desert, d’aquest buit, és com podem descobrir novament l’alegria de creure, la seva importància vital per a nosaltres, homes i dones. Al desert es torna a descobrir el valor del que és essencial per viure.”

_Evangelii Gaudium (86)