“La vida espiritual es confon amb alguns moments religiosos que ofereixen cert alleujament però que no alimenten la trobada amb els altres, el compromís en el món, la passió evangelitzadora.”

_Evangelii Gaudium (78)

Anuncis

“És cert que en alguns llocs es va produir una «desertificació» espiritual (…) Però precisament a partir de l’experiència d’aquest desert, d’aquest buit, és com podem descobrir novament l’alegria de creure, la seva importància vital per a nosaltres, homes i dones. Al desert es torna a descobrir el valor del que és essencial per viure.”

_Evangelii Gaudium (86)