“Valoro el feminisme quan no pretén la uniformitat ni la negació de la maternitat. Perquè la grandesa de la dona implica tots els drets que emanen de la seva inalienable dignitat humana, però també del seu geni femení, indispensable per a la societat. Les seves capacitats específicament femenines —en particular la maternitat— li atorguen també deures, perquè el fet de ser dona implica també una missió peculiar en aquesta terra, que la societat necessita protegir i preservar per bé de tothom.”

_Amoris laetitia (173)

Anuncis