“Déu ens permet aixecar el cap i tornar a començar, amb una tendresa que mai ens desil·lusiona i que sempre pot retornar-nos l’alegria. No fugim de la resurrecció de Jesús, mai no ens declarem morts, passi el que passi.”

_Evangelii Gaudium (3)

Anuncis

“Arribem a ser plenament humans quan som més que humans, quan li permetem a Déu que ens porti més enllà de nosaltres mateixos per aconseguir el nostre ser més veritable.”

_Evangelii Gaudium (8)

“Els cristians tenen el deure d’anunciar l’Evangeli sense excloure ningú, no com qui imposa una nova obligació, sinó com qui comparteix una alegria, assenyala un bell horitzó bell, ofereix un banquet desitjable. L’Església no creix per proselitisme sinó «per atracció».”

_Evangelii Gaudium (14)

“Tampoc crec que s’hagi esperar del magisteri papal una paraula definitiva o completa sobre totes les qüestions que afecten l’Església i al món. No és convenient que el Papa substitueixi als episcopats locals en el discerniment de totes les problemàtiques que es plantegen en els seus territoris. En aquest sentit, percebo la necessitat d’avançar en cap a una saludable «descentralització».”

_Evangelii Gaudium (16)

“L’evangelització té molt de paciència, i evita maltractar límits. (…) El sembrador, quan veu despuntar el jull enmig del blat, no reacciona queixant-se i alarmant-se. Troba la manera que la Paraula s’encarni en una situació concreta i doni fruits de vida nova, encara que en aparença siguin imperfectes o inacabats.”

_Evangelii Gaudium (24)

“El que intentaré expressar aquí té un sentit programàtic i conseqüències importants. Espero que totes les comunitats procurin posar els mitjans necessaris per avançar en el camí d’una conversió pastoral i missionera, que no pot deixar les coses com estan. Ja no ens serveix una ‘simple administració’”

_Evangelii Gaudium (25)