“L’evangelització està atenta als avenços científics per il·luminar-los amb la llum de la fe i de la llei natural, amb mires a procurar que respectin sempre la centralitat i el valor suprem de la persona humana en totes les fases de la seva existència.”

_Evangelii Gaudium (242)