“Cal redescobrir el missatge de l’Encíclica ‘Humanae vitae’ de Pau VI, que posa l’accent en la necessitat de respectar la dignitat de la persona en la valoració moral dels mètodes de regulació de la natalitat.”

_Amoris laetitia (82)

“És important ser clars en el rebuig de tota forma de submissió sexual. Per això convé evitar tota interpretació inadequada del text de la carta als cristians d’Efes on es demana «Dones, sotmeteu-vos als vostres marits» (Ef 5,22). Sant Pau s’expressa aquí en categories culturals pròpies d’aquella època, però nosaltres no hem d’assumir aquest vestidura cultural.”

_Amoris laetitia (156)

“L’Església fa seu el comportament del Senyor Jesús que en un amor il·limitat s’ofereix a totes les persones sense excepció. (…) Per això, desitgem abans de res reiterar que tota persona, independentment de la seva tendència sexual, ha de ser respectada en la seva dignitat i acollida amb respecte, procurant evitar «tot signe de discriminació injusta», (Catecisme de l’Església) i particularment qualsevol forma d’agressió i violència.”

_Amoris laetitia (250)

“No cal enganyar als joves (…) El llenguatge del cos requereix el pacient aprenentatge que permet interpretar i educar els propis desitjos per entregar-se de veritat. Quan es pretén donar-se tot de cop és possible que no es doni pas res.”

_Amoris laetitia (284)