“Els cristians no podem renunciar a proposar el matrimoni per tal de no contradir la sensibilitat actual, per estar a la moda, o per sentiments d’inferioritat davant del daltabaix moral i humà. Estaríem privant el món dels valors que podem i hem d’aportar. [Però no] ens serveix voler imposar normes per la força de l’autoritat.”

_Amoris laetitia (35)

“Ningú no pot pensar que debilitar la família com a societat natural fundada en el matrimoni és una cosa que afavoreixi a la societat. Passa el contrari (…) Només la unió exclusiva i indissoluble entre un home i una dona compleix una funció social plena, per ser un compromís estable i per fer possible la fecunditat. Hem de reconèixer la gran varietat de situacions familiars que poden brindar certa estabilitat, però les unions de fet o entre persones del mateix sexe, per exemple, no poden equiparar-se sense més ni més al matrimoni. Cap unió precària o tancada a la comunicació de la vida ens assegura el futur de la societat.”

_Amoris laetitia (52)

“Un matrimoni que experimenti la força de l’amor, sap que aquest amor està cridat a curar les ferides dels abandonats, a instaurar la cultura de la trobada, a lluitar per la justícia. Déu ha confiat a la família el projecte de fer «domèstic» el món, perquè tothom arribi a sentir cada ésser humà com a germà.”

_Amoris laetitia (183)

“Com sol passar en èpoques de profundes crisis, que requereixen decisions valentes, tenim la temptació de pensar que el que s’està esdevenint no és veritat. (…) Aquest comportament evasiu ens serveix per a continuar amb els nostres estils de vida de vida, de producció i de consum. És la manera com l’ésser humà s’espavila per alimentar tots els vicis autodestructius: intentant no veure’ls, lluitant per no reconèixer-los, postergant les decisions importants, actuant com si no passés res.”

_Laudato si’ (59)

“Un canvi en els estils de vida podria arribar a exercir una sana pressió sobre els qui tenen poder polític, econòmic i social. És el que passa quan els moviments de consumidors aconsegueixen que deixin d’adquirir-se certs productes i així es tornen efectius per a modificar el comportament de les empreses, forçant-les a considerar l’impacte ambiental i els patrons de producció.”

_Laudato si’ (206)