“Aquest Any jubilar ens ha d’ajudar a reconèixer la complexitat de la realitat familiar actual.(…) No podem oblidar que cadascú porta amb si mateix el pes de la pròpia història que el distingeix de qualsevol altra persona. (…) Això exigeix, sobretot de part del prevere, un discerniment espiritual atent, profund i prudent perquè cadascú, sense excloure ningú, sense importar la situació que visqui, pugui sentir-se acollit concretament per Déu, participar activament en la vida de la comunitat i ser admès en aquest Poble de Déu.”

_Misericordia et misera (14)

Anuncis

“Podem comprovar que la Paraula de Déu no es mostra com una seqüència de tesis abstractes, sinó com una companya de viatge també per a les famílies que estan en crisi o enmig de dolor, i els mostra la meta del camí, quan Déu «eixugarà les llàgrimes dels seus ulls».”

_Amoris laetitia (22)

“A l’horitzó de l’amor, central en l’experiència cristiana del matrimoni i de la família, hi destaca també una altra virtut, alguna cosa ignorada en aquests temps de relacions frenètiques i superficials: la tendresa.”

_Amoris laetitia (28)

“Davant de cada família es presenta la icona de la família de Natzaret, amb la seva quotidianitat feta de cansaments i fins i tot de malsons, com quan va haver de patir la incomprensible violència d’Herodes, experiència que es repeteix tràgicament encara avui en tantes famílies de pròfugs rebutjats i desarmats.”

_Amoris laetitia (30)

“La família pot esdevenir un lloc de pas, al qual un acudeix quan li sembla convenient per a si mateix, o on un va a reclamar drets, mentre els vincles queden abandonats a la precarietat voluble dels desitjos i les circumstàncies.”

_Amoris laetitia (34)