“A l’horitzó de l’amor, central en l’experiència cristiana del matrimoni i de la família, hi destaca també una altra virtut, alguna cosa ignorada en aquests temps de relacions frenètiques i superficials: la tendresa.”

_Amoris laetitia (28)

“El ritme de vida actual, l’estrès, l’organització social i laboral, són factors culturals que posen en risc la possibilitat d’opcions permanents. (…) Podem destacar també un lloable sentit de justícia; però, mal entès, converteix els ciutadans en clients que només exigeixen prestacions de serveis.”

_Amoris laetitia (33)

“Hem d’agrair que la major part de la gent valora les relacions familiars que volen romandre en el temps i que asseguren el respecte a l’altre. (…) No obstant això, moltes vegades hem actuat a la defensiva, i gastem les energies pastorals redoblant l’atac al món decadent, amb poca capacitat proactiva per mostrar camins de felicitat. Molts no senten que el missatge de l’Església sobre el matrimoni i la família hagi estat un clar reflex de la predicació i de les actituds de Jesús que, al mateix temps, proposava un ideal exigent, no perdia mai la proximitat compassiva amb els fràgils, com la samaritana o la dona adúltera.”

_Amoris laetitia (38)

“Això no vol dir deixar d’advertir la decadència cultural que no promou l’amor i l’entrega. (…) Es trasllada a les relacions afectives del que passa amb els objectes i el medi ambient: tot és descartable, cada un fa usa i llença, gasta i trenca, aprofita i rebrega mentre serveixi. Després, adéu!”

_Amoris laetitia (39)

“Ningú no pot pensar que debilitar la família com a societat natural fundada en el matrimoni és una cosa que afavoreixi a la societat. Passa el contrari (…) Només la unió exclusiva i indissoluble entre un home i una dona compleix una funció social plena, per ser un compromís estable i per fer possible la fecunditat. Hem de reconèixer la gran varietat de situacions familiars que poden brindar certa estabilitat, però les unions de fet o entre persones del mateix sexe, per exemple, no poden equiparar-se sense més ni més al matrimoni. Cap unió precària o tancada a la comunicació de la vida ens assegura el futur de la societat.”

_Amoris laetitia (52)

“Encara que hi va haver notables millores en el reconeixement dels drets de la dona i en la seva participació en l’espai públic, encara hi ha molt per avançar en alguns països. No s’acaben d’eradicar costums inacceptables. Destaco la vergonyosa violència que de vegades s’exerceix sobre les dones, el maltractament familiar i diferents formes d’esclavitud que no constitueixen una mostra de força masculina sinó una covarda degradació. La violència verbal, física i sexual que s’exerceix contra les dones en alguns matrimonis contradiu la naturalesa mateixa de la unió conjugal. Penso en la greu mutilació genital de la dona en algunes cultures, però també en la desigualtat de l’accés a llocs de treball dignes i als llocs on es prenen les decisions.”

_Amoris laetitia (54)

“La indissolubilitat del matrimoni —“allò que Déu ha unit, que no ho separi l’home” (Mt 19,6)— no cal entendre-la abans de res com un “jou” imposat als homes sinó com un “do” fet a les persones unides en matrimoni.”

_Amoris laetitia (62)

“El sagrament del matrimoni no és una convenció social, un ritu buit o el mer signe extern d’un compromís. (…) El matrimoni és una vocació, en tant que és una resposta a la crida específica a viure l’amor conjugal com a signe imperfecte de l’amor entre Crist i l’Església. Per tant, la decisió de casar-se i de crear una família ha de ser fruit d’un discerniment vocacional.”

_Amoris laetitia (72)

“No podem encoratjar un camí de fidelitat i d’entrega recíproca si no estimulem el creixement, la consolidació i l’aprofundiment de l’amor conjugal i familiar. (…) La paraula «amor», una de les més utilitzades, apareix moltes vegades desfigurada.”

_Amoris laetitia (89)