“Sobre moltes qüestions concretes l’Església no té per què proposar una paraula definitiva i entén que ha d’escoltar i promoure el debat honest entre els científics, respectant la diversitat d’opinions. Però n’hi ha prou de mirar la realitat amb sinceritat per a veure que hi ha una gran deterioració de la nostra casa de tots.”

_Laudato si’ (61)

“Els cristians hauríem acollir amb afecte i respecte als immigrants de l’Islam que arriben als nostres països, de la mateixa manera que esperem i preguem ser acollits i respectats en els països de tradició islàmica. ¡Prego, imploro humilment a aquests països que donin llibertat als cristians per poder celebrar el seu culte i viure la seva fe, tenint en compte la llibertat que els creients de l’Islam gaudeixen en els països occidentals! Davant episodis de fonamentalisme violent que ens inquieten, l’afecte cap als veritables creients de l’Islam ha de portar a evitar odioses generalitzacions, perquè el veritable Islam i una adequada interpretació de l’Alcorà s’oposa a tota violència.”

_Evangelii Gaudium (253)

“Un sa pluralisme, que de veritat respecti els diferents i els valori com a tals, no implica una privatització de les religions, amb la pretensió de reduir-les al silenci i la foscor de la consciència de cadascú, o la marginalitat al recinte tancat dels temples, sinagogues o mesquites. Es tractaria, en definitiva, d’una nova forma de discriminació i d’autoritarisme.”

_Evangelii Gaudium (255)