“La misericòrdia suscita alegria perquè el cor s’obre a l’esperança d’una vida nova. (…) Hi ha l’amor amb el qual Déu ve al nostre encontre, trencant el cercle de l’egoisme que ens envolta, per a fer-nos també a nosaltres instruments de misericòrdia.”

_Misericordia et misera (3)

“El ritme de vida actual, l’estrès, l’organització social i laboral, són factors culturals que posen en risc la possibilitat d’opcions permanents. (…) Podem destacar també un lloable sentit de justícia; però, mal entès, converteix els ciutadans en clients que només exigeixen prestacions de serveis.”

_Amoris laetitia (33)

“La família pot esdevenir un lloc de pas, al qual un acudeix quan li sembla convenient per a si mateix, o on un va a reclamar drets, mentre els vincles queden abandonats a la precarietat voluble dels desitjos i les circumstàncies.”

_Amoris laetitia (34)

“S’ha tornat freqüent que, quan un sent que no rep allò que desitja, o que no es compleix allò que somiava, això sembla ser suficient per donar fi a un matrimoni. Així no hi haurà cap matrimoni que duri.”

_Amoris laetitia (237)

“És tràgic l’augment dels migrants fugint de la misèria empitjorada per la degradació ambiental, que no són reconeguts com a refugiats en les convencions internacionals i porten el pes de les seves vides abandonades sense cap protecció normativa. Lamentablement, hi ha una general indiferència davant aquestes tragèdies.”

_Laudato si’ (25)

“Si algú se sent ofès per les meves paraules, li dic que les expresso amb afecte i amb les millors intencions, lluny de qualsevol interès personal o d’ideologia política. La meva paraula no és la d’un enemic ni la d’un opositor. Només m’interessa procurar que aquells que estan esclavitzats per una mentalitat individualista, indiferent i egoista, puguin alliberar-se de aquestes cadenes indignes i arribin a un estil de vida i de pensament més humà, més noble, més fecund, que dignifiqui seu pas per aquesta terra.”

_Evangelii Gaudium (208)