“(…) obriré la Porta Santa en el cinquantè aniversari de la conclusió del Concili Ecumènic Vaticà II. (…) Els Pares reunits en el Concili havien percebut intensament, com una veritable alenada de l’Esperit, l’exigència de parlar de Déu als homes del seu temps d’una manera més comprensible. Ensorrades les muralles que per molt temps havien reclòs l’Església en una ciutadella privilegiada, havia arribat el temps d’anunciar l’Evangeli d’una manera nova. Una nova etapa en l’evangelització de sempre. Un nou compromís per a tots els cristians de testimoniar amb major entusiasme i convicció la pròpia fe. L’Església sentia la responsabilitat de ser en el món signe viu de l’amor del Pare.”

_Misericordiae Vultus (4)

“A vegades ens sembla que la nostra tasca no ha aconseguit cap resultat, però la missió no és un negoci ni un projecte empresarial, no és tampoc una organització humanitària, no és un espectacle per explicar quanta gent va assistir-hi gràcies a la nostra propaganda, és una cosa molt més profunda, que escapa a tota mesura. (…) L’Esperit Sant actua com vol, quan vol i on vol, nosaltres ens donem però sense pretendre veure resultats cridaners. Només sabem que la nostra donació és necessària.”

_Evangelii Gaudium (279)