“Davant de cada família es presenta la icona de la família de Natzaret, amb la seva quotidianitat feta de cansaments i fins i tot de malsons, com quan va haver de patir la incomprensible violència d’Herodes, experiència que es repeteix tràgicament encara avui en tantes famílies de pròfugs rebutjats i desarmats.”

_Amoris laetitia (30)

“És tràgic l’augment dels migrants fugint de la misèria empitjorada per la degradació ambiental, que no són reconeguts com a refugiats en les convencions internacionals i porten el pes de les seves vides abandonades sense cap protecció normativa. Lamentablement, hi ha una general indiferència davant aquestes tragèdies.”

_Laudato si’ (25)

“Els cristians hauríem acollir amb afecte i respecte als immigrants de l’Islam que arriben als nostres països, de la mateixa manera que esperem i preguem ser acollits i respectats en els països de tradició islàmica. ¡Prego, imploro humilment a aquests països que donin llibertat als cristians per poder celebrar el seu culte i viure la seva fe, tenint en compte la llibertat que els creients de l’Islam gaudeixen en els països occidentals! Davant episodis de fonamentalisme violent que ens inquieten, l’afecte cap als veritables creients de l’Islam ha de portar a evitar odioses generalitzacions, perquè el veritable Islam i una adequada interpretació de l’Alcorà s’oposa a tota violència.”

_Evangelii Gaudium (253)