“Els cristians no podem renunciar a proposar el matrimoni per tal de no contradir la sensibilitat actual, per estar a la moda, o per sentiments d’inferioritat davant del daltabaix moral i humà. Estaríem privant el món dels valors que podem i hem d’aportar. [Però no] ens serveix voler imposar normes per la força de l’autoritat.”

_Amoris laetitia (35)

“Vivim en una societat de la informació que ens satura indiscriminadament de dades, totes al mateix nivell, i acaba portant-nos a una tremenda superficialitat a l’hora de plantejar les qüestions morals. Per tant, es torna necessària una educació que ensenyi a pensar críticament i que ofereixi un camí de maduració en valors.”

_Evangelii Gaudium (64)