“La pietat popular no està buida de continguts, sinó que els descobreix i expressa més per la via simbòlica que per l’ús de la raó instrumental. (…) No coartem ni pretenguem controlar aquesta força missionera!”

_Evangelii Gaudium (124)