“Si bé es percep una participació més gran de molts en els ministeris laïcals, aquest compromís no es reflecteix en la penetració dels valors cristians en el món social, polític i econòmic. Es limita moltes vegades a les tasques intraeclesials sense un compromís real per l’aplicació de l’Evangeli a la transformació de la societat.”

_Evangelii Gaudium (102)