“Convido els fidels que estan vivint situacions complexes, a que s’apropin amb confiança a conversar amb els seus pastors o amb laics que viuen entregats al Senyor.”

_Amoris laetitia (312)

Anuncis

“Si bé es percep una participació més gran de molts en els ministeris laïcals, aquest compromís no es reflecteix en la penetració dels valors cristians en el món social, polític i econòmic. Es limita moltes vegades a les tasques intraeclesials sense un compromís real per l’aplicació de l’Evangeli a la transformació de la societat.”

_Evangelii Gaudium (102)