“Aquest Any jubilar ens ha d’ajudar a reconèixer la complexitat de la realitat familiar actual.(…) No podem oblidar que cadascú porta amb si mateix el pes de la pròpia història que el distingeix de qualsevol altra persona. (…) Això exigeix, sobretot de part del prevere, un discerniment espiritual atent, profund i prudent perquè cadascú, sense excloure ningú, sense importar la situació que visqui, pugui sentir-se acollit concretament per Déu, participar activament en la vida de la comunitat i ser admès en aquest Poble de Déu.”

_Misericordia et misera (14)

“Cal que reconeguem que, si part del nostre poble batejat no experimenta la seva pertinença a l’Església, es deu també a l’existència d’unes estructures i a un clima poc acollidors en algunes de les nostres parròquies i comunitats, o una actitud burocràtica per donar resposta a els problemes, simples o complexos, de la vida dels nostres pobles. En moltes parts hi ha un predomini de l’administratiu sobre el pastoral, així com una sacramentalització sense altres formes d’evangelització.”

_Evangelii Gaudium (63)

“L’Evangeli ens convida sempre a córrer el risc de la trobada amb la cara de l’altre, amb la seva presència física que interpel·la, amb el seu dolor i els seus reclams, amb la seva alegria que encomana en un constant cos a cos. La veritable fe en el Fill de Déu fet carn és inseparable del do de sí, de la pertinença a la comunitat, del servei, de la reconciliació amb la carn dels altres. El Fill de Déu, en la seva encarnació, ens va convidar a la revolució de la tendresa.”

_Evangelii Gaudium (88)

“En alguns hi ha una preocupació ostentosa de la litúrgia, de la doctrina i del prestigi de l’Església, però sense preocupar que l’Evangeli tingui una real inserció al Poble fidel de Déu i en les necessitats concretes de la història. Així, la vida de l’Església es converteix en una peça de museu o en una possessió de pocs. (…) O bé es desplega en un funcionalisme empresarial, carregat d’estadístiques, planificacions i avaluacions, on el principal beneficiari no és el Poble de Déu sinó l’Església com a organització.”

_Evangelii Gaudium (95)