“L’Església fa seu el comportament del Senyor Jesús que en un amor il·limitat s’ofereix a totes les persones sense excepció. (…) Per això, desitgem abans de res reiterar que tota persona, independentment de la seva tendència sexual, ha de ser respectada en la seva dignitat i acollida amb respecte, procurant evitar «tot signe de discriminació injusta», (Catecisme de l’Església) i particularment qualsevol forma d’agressió i violència.”

_Amoris laetitia (250)

Anuncis