“L’Església sent la urgència d’anunciar la misericòrdia de Déu. La seva vida és autèntica i creïble quan amb convicció fa de la misericòrdia el seu anunci. Ella sap que la primera tasca, sobretot en un moment com el nostre, ple de grans esperances i fortes contradiccions, és la d’introduir a tots en el misteri de la misericòrdia de Déu, contemplant el rostre de Crist.”

_Misericordiae Vultus (25)

Anuncis