“El Catecisme ensenya que (…) «és contrari a la dignitat humana fer sofrir inútilment els animals i sacrificar sense necessitat llurs vides». Tot ús i experimentació «exigeix un respecte religiós de la integritat de la creació».”

_Laudato si’ (130)

Anuncis