“Els cristians tenen el deure d’anunciar l’Evangeli sense excloure ningú, no com qui imposa una nova obligació, sinó com qui comparteix una alegria, assenyala un bell horitzó bell, ofereix un banquet desitjable. L’Església no creix per proselitisme sinó «per atracció».”

_Evangelii Gaudium (14)

Anuncis